Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector si guard